1

Zaplombujte a odešlete. Bezpečně, rychle a přesně ukládá informace o zajištění nákladu, přístroje nebo objektu. Systém Check-in má intuitivní ovládání a nevyžaduje žádné speciální čtečky ani programy. S jejím používáním můžete začít ihned.

A/

hlavním prvkem je plomba se speciálním QR kódem

B/

naskenováním QR kódu dojde k automatickému přesměrování na mobilní stránku, kde mohou být doplněny další informace:

 • »jméno
 • »poznámky
 • »fotografie
 • »GPS pozice
 • »IP adresa zařízení
 • »datum a čas skenování

C/

záznam je automaticky propojen s existujícím záznamem plomby, který již obsahuje:

 • »jedinečné číslo plomby
 • »typ plomby
 • »barva
 • »logo
 • »typ kódu
 • »datum a čas skenování
  tato pole již nelze měnit

D/

v jednom kroku jsou všechna data společně odeslána do databáze, kde je vytvořen záznam události

E/

spolu se záznamem mohou být odeslány také 2 fotografie dokumentující celistvost a uzavření bezpečnostní plomby

2

3

F/

data mohou být následně zobrazena, tříděna a zpracovávána dle potřeb klienta

G/

obsluha k databázi přístup nemá a pracuje jen s odesílací stránkou

H/

ke každé plombě lze nahrát libovolný počet událostí, které je možné přehledně zobrazit, třídit a vyhledávat v nich

PROVOZ APLIKACE

Provozování pod serverem EUROSEAL je technicky zabezpečeno na vysoké úrovni a práce s daty odpovídá standardu ISO 27001, management bezpečnosti informací.

Aplikace na webu může běžet s vyšším stupněm zabezpečení pod protokolem https požívaný např. pro elektronická bankovnictví.

V rámci servisu je umožněna konektivita s aplikací a informačními systémy klienta (SAP, Helios, atd.) – tzn., že data získaná z procesu plombování mohou být napojena na další procesy – tracking, sledování, evidence pohybu, vyhodnocování kvality a výkonu, optimalizace cest a vytíženosti, historii nákladu, atd.

Hlavním přínosem systému EUROSEAL check-in jsou:

 • »rychlá, bezchybná a online evidence čísel v procesu
 • »eliminace možnosti neoprávněné manipulace s plombou
 • »získání relevantních a prokazatelných důkazů dokládajících použití plomby pro případ soudního řešení manipulace
 • »hardwarová a softwarová jednoduchost
 • »úspora personálních nákladů

EUROSEAL check-in

Aplikace pro bezchybnou a unifikovanou evidenci práce s číselnými řadami bezpečnostních plomb.

Systém EUROSEAL check-in je postaven na zkušenostech z každodenní komunikace s klienty a uživateli plomb, vývoji nových řešení a pečlivém sledování moderních trendů trhu s bezpečnostními produkty.

Základem je jedinečné číslo plomby, které se nikdy neopakuje a zaručuje originalitu bezpečnostního prvku. S tímto unikátním číslem by mělo být náležitě zacházeno. Zpravidla se číslo eviduje při plombování, výstupní kontrole, opuštění areálu, atd. Součástí kontroly je její záznam, kde by mělo být uvedeno číslo plomby spolu s dalšími údaji.

Systém správného používání bezpečnostních plomb, jejich evidence a rozdělení kompetencí v jednotlivých procesech, je klíčem k úspěchu vedoucí k optimálnímu zabezpečení.

VYZKOUŠEJTE...

VYZKOUŠEJTE

EUROSEAL a.s.
Majakovského 651/13
460 06 Liberec
Czech Republic

Telefon.: (+420) 486 142 036-8
Mobil: (+420) 731 425 703
Web: euroseal.cz
Email: euroseal@euroseal.cz